Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zaručuje Live City s. r. o. přísnou důvěrnost všech osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s. r. o.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou nevratnénení možné je stornovat. Rezervaci termínu je nutné učinit alespoň 1 měsíc před vypršením platnosti dárkového poukazu, a to na adrese info@showufleku.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222. Rezervace termínu bude vždy písemně potvrzena ze strany pořadatele. V případě, že se zákazník nezúčastní Show U Fleků v pořadatelem písemně potvrzeném termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.

Změny termínu, programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Storno zákazníkem

Všechny plně zaplacené a potvrzené rezervace jsou nevratnénení možné je stornovat. Termín Show U Fleků, na který zákazník zakoupil vstupenky, je možné změnit, a to alespoň 2 pracovní dny před původním termínem konání akce (v závislosti na dostupnosti a další dohodě s Live City s. r. o. na adrese info@showufleku.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222).

V případě, že se zákazník nezúčastní Show U Fleků v původním nebo s Live City s. r. o. písemně odsouhlaseném náhradním termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.

Změny termínu, programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamace a zrušení Show U Fleků

Reklamace musí být vždy předložena prodejci, u kterého byly zakoupeny vstupenky. V případě zrušení Show U Fleků probíhá vracení vstupného na prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena.

Vstupenky zakoupené on-line na www.ShowUFleku.cz budou vráceny bankovním převodem na bankovní účet použitý k zaplacení vstupenek.

Případné dotazy zasílejte na adresu info@showufleku.cz.

Smlouva

Pokud se strany nedohodnou jinak, smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník provede rezervaci následovanou okamžitou platbou v plné výši (prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány) a Live City s. r. o. odešle e-vstupenku prostřednictvím e-mailu jako potvrzení objednaných služeb.

Platební podmínky

Platby kreditními kartami jsou pro on-line rezervaci akceptovány pouze prostřednictvím zabezpečené platební brány na www.ShowUFleku.cz.

Ceník zveřejněný on-line obsahuje všechny aktuálně provozované služby. Jakékoli nové speciální akce a nabídky se nevztahují na stávající e-vstupenku.

Menu

Menu zakoupené se vstupenkou je v tomto složení, gramáži a objemu:

Flekovské menu

Pražská šunka s máslem a okurkou v gramáži 50 g šunka.
Vepřová plec, kysané zelí, houskový knedlík, bramborový knedlík / brambory, anebo Svíčková na smetaně, houskový knedlík, anebo Flekovský guláš, jeden špekový knedlík, tři bramboráčky, anebo Pečené kuře, brambor v gramáži 150 g maso.
Flekovský ležák 13° 0,4 l, nebo neomezené nápoje (dále též Neomezené nápoje).

Vegetariánské menu

Šopský salát v gramáži 200 g.
Smažené žampiony, petrželové brambůrky v gramáži 200 g.
Flekovský ležák 13° 0,4 l, nebo neomezené nápoje (dále též Neomezené nápoje).

Dětské menu

Bramborová polévka.
Svíčková na smetaně, houskový knedlík v gramáži 100 g maso.
Jeden nealkoholický nápoj dle platného nápojového lístku.

Menu je ve variantách s masem (tzv. Flekovské), vegetariánské a dětské. Výběr konkrétního menu dle zakoupené vstupenky probíhá na místě eventu.

Neomezené nápoje

Vstupenka Show, večeře a neomezené nápoje obsahuje jakýkoliv výběr piva, vína a nealkoholických a teplých nápojů dle platného Nápojového lístku od 19.15 hod. do konce show (cca 21.10 hod.). Nabídka se nevztahuje na tvrdý alkohol. Nápoje objednané před 19.15 hod, nebo po 21.10 hod. jsou placeny zvlášť a nejsou součástí vstupenky Show, večeře a neomezené nápoje. Ceny nápojů jsou určeny ceníkem nápojů zveřejněným na internetových stránkách www.ShowUFleku.cz v odkazu Nápojový lístek (dále jen Ceník).

Další

Live City s. r. o. nenese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození nebo ztrátu osobních předmětů, krádež způsobenou zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy zákazníka a Live City s. r. o. se řídí českým právem. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 9 .2012, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Pořadatel

Live City s. r. o.
IČO: 28527950
DIČ: CZ28527950
Tel.: +420 778 091 222
E-mail: info@showufleku.cz
www: www.ShowUFleku.cz