Historie

Cesta pražského kabaretu

Počátkem 20. století v evropských metropolích velmi oblíbený žánr kabaretu si své místo v životě kulturně a společensky chtivých Pražanů hledal postupně, opatrně a nekontinuálně. Pokaždé se na některém místě v Praze začala budovat kabaretní tradice, jež si postupně vydobyla určité renomé a jméno, aby vzápětí zanikla a po čase se zase zrodila někde jinde. Za téměř 150 let trvání a formování pražského kabaretu se tu utvořila mapa ojedinělých a téměř legendárních míst, kde se v jisté době s úspěchem pěstovala kabaretní tradice, která k sobě přitahovala výrazné osobnosti české kultury. Nejinak je tomu i s Kabaretem U Fleků.

historieZa počátek historie pražského kabaretu se dá považovat rok 1863, kdy do Prahy přijíždí společnost kupletních zpěváků z Lipska. Ti se tu stávají inspirací pro místní potulné umělce, jako byli herci bez angažmá či zběhlí studenti. Tito umělci dosud fungovali spíše jako solitéři putující od města k městu se svými kramářskými písněmi, teď se však organizují do „pěveckých družin“ se stálým česko-německým repertoárem (kuplety, sólové herecké výstupy, dvojzpěvy, čtyřzpěvy apod.). Až do počátku 90. let 19. století fungovaly tyto společnosti „ambulantně“, tzn. cestovaly z jednoho hostince či pivovaru do druhého se svým dvoukolákem, červenobílým závěsem, starým harmoniem a jednoduchým prknovým pódiem. Postupem času začaly vznikat stálé zpěvní síně – pražským centrem těchto síní se stala ulice Na Poříčí (navazující na dnešní Náměstí Republiky).

V roce 1892 vzniká první pražský šantán pojmenovaný U zlatého soudku. Tento podnik má již stálý soubor, pravidelná večerní představení a stabilní narežírovaný program (kuplety, komické kostýmní výstupy), pokaždé zakončený obligátní jednoaktovkou. Mezi další známé pražské šantány patřily podniky U Rozvařilů, U Bažantů či U Bucků. Zcestovalí majitelé pražských restaurací sem tuto módní myšlenku restaurace s hudebním programem přivážejí z Paříže, Mnichova a Vídně. Zatímco v pařížských café chantant se podávala káva s koňakem, v pražských tingl-tanglech (obdobně jako v těch mnichovských či vídeňských) to bylo především pivo.

historieV roce 1908 se v Čechách poprvé objevil pojem „kabaret“, a to v souvislosti s divadelním programem, který probíhal v rámci Jubilejní výstavy na pražském Výstavišti. Kabaret na Jubilejní výstavě byl tak úspěšný, že od té doby začínají vznikat intelektuálnější podoby pražských šantánů – jedním z těch nejznámějších byl kabaret Lucerna (vznikl v roce 1910 a k jeho předním členům patřili Karel Hašler a Jaroslav Kvapil). Centrem pražského literárního kabaretu se stal podnik Montmartre v Řetězové ulici (k jeho pravidelným aktivním návštěvníkům patřili Jaroslav Hašek, Eduard Bass, Max Brod či Franz Kafka) a asi nejslavnějším a nejoceňovanějším kabaretem předválečné doby v Čechách se stala již plně profesionální Červená sedma, která vznikla okolo podnikavého posluchače práv Jiřího Červeného a literárně činného kabaretiéra Eduarda Basse. Tato výrazná pražská kabaretní scéna v rámci svého působení v letech 1913 až 1922 vyprodukovala řadu významných hereckých osobností (Vlasta Burian, Jindřich Plachta, Ferenc Futurista a další).

Ve dvacátých letech 20. století se pak ke slovu dostává česká divadelní avantgarda, které je formát krátkých kabaretních scénických a hudebních výstupů blízký. Vzniká např. skupina Dada okolo režisérských osobností Jiřího Frejky a E. F. Buriana, a na uvadající českou kabaretní tradici pak navazuje zejména tvorba slavné autorské dvojice Voskovce a Wericha s hudbou Ježkovou a v režii Honzlově, která zahájí nejslavnější éru legendárního Osvobozeného divadla, jehož působení je přerušeno druhou světovou válkou.

Po válce již nedochází k přímému obnovení pražského kabaretu, spíše se na něj divadelně navazuje (Větrník, Rokoko, Alhambra, Divadlo Satiry, Divadlo ABC a tzv. divadla malých forem – Reduta, Paravan, Semafor, Divadlo Na zábradlí a další). Nastupujícímu komunistickému režimu přestává být satirický osten kabaretních produkcí pohodlný a snaží se je přetransformovat do podoby neškodných estrád.

historieV normalizační době se v rámci nostalgické vlny stesku po „starých dobrých časech“, kdy se v Praze rodil svébytný staropražský kabaret v podobě „hudebně-pivních šantánů“, otevírá v tradičním pivovaře a restauraci U Fleků nový kabaret. Během 70. a 80. let 20. století se Kabaret U Fleků stává pojmem, který zná snad každý Čech.

Nová historie Kabaretu U Fleků se začala psát 27. 4. 2013, kdy měl premiéru moderně pojatý hudební kabaret s názvem Kabaret! Kabaret!, který se žánrově blížil současným muzikálům. Byl přizpůsoben očekávání dnešního diváka a reagoval tak na světové divadelní trendy. Více jak hodinové představení obsahovalo živou autorskou hudbu a zpěv a bylo postaveno na vtipném příběhu inspirovaném divadelním zákulisím. Velkým úspěchem tohoto kabaretu byla nadšená recenze v Divadelních novinách od Petra KlariNa Klára (recenze v plném znění).

Od 2. 5. 2014 pak navazuje nový program, která intenzivně pracuje s tradicí tohoto místa a silně vychází z jeho historie. Jedná se o staropražskou hudební show, kterou tvoří sled známých staropražských a mezinárodních písní a skladeb, vtipná scénka, taneční čísla a pivní soutěž. To vše v podání čtyř muzikantů, dvou kankánových tanečnic a dvou zpěvaků.

Nová Show U Fleků je určena jak českému tak zahraničnímu publiku.